หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ
หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี สิงห์บุรี
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
หอสมุดแห่งชาติ ลำพูน
หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
หอสมุดแห่งชาติ ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม
หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
หอสมุดแห่งชาติ วัดดอนรัก จ.สงขลา
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง
หอสมุดแห่งชาติวัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ
280/8 หมู่ 2 ถนนหลวงพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 02 739-2297-8 โทรสาร 02 739-2297-8 ต่อ 206
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 8.30 - 16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์ หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี สิงห์บุรี
109 หมู่ 1 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ 036 581-520
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034 513-924-6, 516-755 โทรสาร 034 513-924
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ ::9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 035 535-343, 535-244 โทรสาร 035 535-343
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-พุธ 9.00-20.30 น. วันพฤหัสบดี-เสาร์
หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
ถนนบุญเรืองฤทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 278-3223, 053 808-550 โทรสาร 053 808-550
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาติ ลำพูน
ถนนอินทรยงยศ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 053 511-922 โทรสาร 053 560-801
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 256-029-30 โทรสาร 044 256-030
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาติ ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ฅำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
โทรศัพท์ 044 671-239 โทรสาร 044 671-239
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042 512-200 ,042 512-204 โทรสาร 042 516-246
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี
ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038 286-339 โทรสาร 038 273-231
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี
ถนนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039 321-333 ,039 331-211, 322-168 โทรสาร 039 322-167
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน ตำบลศาลามีชัย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-324-137, 075-324-138 โทรสาร 075 341-065
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา
ซอยบ้านศรัทธา ถนนน้ำกระจาย-อ่างทอง ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ 074 333-063-5 โทรสาร 074 333-065
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนกาญจนวานิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074 212-211, 212-250 โทรสาร 074 212-211, 212 -250 ต่อ 201
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาติ วัดดอนรัก จ.สงขลา
ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 313-730 โทรสาร 074 212-211
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง
วัดมัชฌิมภูมิ ถนนหยองหวน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 075 215-450 โทรสาร 075 215-450
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
หอสมุดแห่งชาติวัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต
วัดหลังศาล ตำบลเขาโต๊ะแซะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076 217-780-1 โทรสาร 076 217-781
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

หล่งที่มา : http://www.nlt.go.th