แบบทดสอบ...การฟัง
   
แบบทดสอบ...ท่านเป็นแบบไหน
   
แบบทดสอบ...การประเมินความเชื่อมั่นในตนเอง
   
แบบทดสอบ...ประเมินความพร้อมการเป็นผู้นำ
   
แบบทดสอบ...เราเครียดเกินไปหรือเปล่า
   
แบบทดสอบ...สำรวจความพร้อมในการรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์