ภาพบรรยากาศกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


       ยินดีต้อนรับค่ะ

 
 
อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก ปัญญา และความกล้าหาญ
เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว
จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือดีเดือนละเล่ม
ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต
เหรียญเดียวมี 2 หน้า คือ ความสำเร็จ กับ ความล้มเหลว

 

 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ   ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง  52100  โทร (054) 241012 - 3 ต่อ 242